Advanced Renamer

Advanced Renamer

ฟรี
Advanced Renamer เป็นอิสระโปรแกรมสำหรับเปลี่ยนชื่อหลายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้
คะแนนผู้ใช้
3.9  (15 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 13 รางวัล
Advanced Renamer เป็นอิสระโปรแกรมสำหรับเปลี่ยนชื่อหลายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ครั้งหนึ่ง
กับ Advanced Renamer คุณสามารถสร้างใหม่ชื่อแฟ้มโดยการเพิ่ม, การเอาออกและแทนที่เปลี่ยนแปลงคดีหรือให้กับแฟ้มใหม่ชื่อของจากพื้นฐานที่รู้จักข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac