Advanced Renamer

Advanced Renamer

Miễn phí
Advanced Renamer là một chương trình tự do cho thay đổi tên nhiều tập tin hay thư mục
Người dùng đánh giá
3.9  (15 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 13 giải thưởng
Advanced Renamer là một chương trình tự do cho thay đổi tên nhiều tập tin hay là thư viện ngay lập tức.
Với Advanced Renamer anh có thể xây dựng tập tin mới có tên bằng cách, cắt, thay thế, thay đổi vụ này hoặc cho những tập tin a brand new tên dựa trên biết thông tin về những tập tin.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac